Projekt

[get_sheet_value location=“A2″]

O projekte / farnosti

LECTIO DIVINA

Príjemca daru: KROK – Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Jána Kalinčiaka 1,
010 01 Žilina
Cieľová čiastka: 7 000 €
Darovať môžete: priebežne
Garant projektu: Mgr. Dušan Pecko, riaditeľ fondu
Loading Counter
timer

[get_sheet_value location="B2"]x

Podporené
Coffee

[get_sheet_value location="C2"]€

Už podporené
night

[get_sheet_value location="D2"]€

NA PROJEKT

Popis projektu

Lectio Divina je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak rehoľné komunity, ako aj jednotlivci. Pozývame vás pripojiť sa a dať Božiemu Slovu priestor vo vašom každodennom živote. Či už budete Lectio praktizovať sami alebo v rodine, prípadne v malých skupinách, váš život s Bohom sa prostredníctvom čítania jeho Slova začne prehlbovať.