Kontakt

Poslaním fondu KROK je vytvoriť Veľkú rodinu malých darcov, ktorým záleží na budúcnosti Žilinskej Diecézy. Darcovia chcú podporiť nové možnosti pastoračných aktivít na diecéznej, dekanátnej ale najmä na farskej úrovni.

Address

KROK – Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Jána Kalinčiaka 1,
010 01 Žilina

Phone

+421 910 10 11 77

Email

mojkrok@dcza.sk

IČO

52 60 18 97

DIČ

21 21 13 90 42

IBAN

SK04 8330 0000 0029 0168 8673

Napíšte nám